Apie mus

1993 m. įsteigta uždaroji akcinė bendrovė “Morfėjus” yra didmeninė vaistų platinimo įmonė, išskirtinėmis teisėmis atstovaujanti ir platinanti gamintojų Dr. Falk Pharma GmbH ir Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH (Vokietija) Lietuvos Respublikoje registruotus vaistus. Nuo 2006 m. UAB Morfėjus įgaliotas atstovauti Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, o nuo 2012 m. Dr. Falk Pharma GmbH interesus ir Latvijos Respublikoje. Nuo 2003 m. Bendrovės veikla pertvarkyta pagal Geros vaistų platinimo praktikos taisyklių reikalavimus, įdiegta farmakologinio budrumo sistema, kuri užtikrina farmakologinio budrumo vykdymą Lietuvoje ir Latvijoje. UAB “Morfėjus” taip pat užsiima aukščiau minėtų gamintojų vaistų reguliaciniais klausimais Lietuvos ir Latvijos Respublikose. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra didmeninės vaistų prekybos įmonės.

Pagrindinis Bendrovės Tikslas – užtikrinti vaistų pasiekiamumą pacientams, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę.

 

Mums svarbu:

- skaidri vaistų platinimo veikla;

- teisingos ir aktualios informacijos sklaida sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams apie Bendrovės platinamus vaistus;

- laikytis moralės ir atsakomybės normų;

- telkti jėgas siekiant įgyvendinti pagrindinį Bendrovės tikslą;

- atviras ir pagarbus bendradarbiavimas su klientais;

- užtikrinti darbuotojams socialines garantijas ir geranoriško savitarpio supratimo atmosferą Bendrovės kolektyve.